Noe mer du lurer på ?

Ofte stilte spørsmål

Hvem eier hjemmet mitt hvis jeg kjøper bolig sammen med Adress?

Du kontrollerer eiendommen og har alle fordelene ved eierskapet, slik som bruksrett og skattefradrag. Adress fondet kommer stå som reell medeier, er minoritetseier, og har ingen rett til å benytte boligen. Som medeier deler vi heller verdistigningen på boligen i fremtiden. Vi ivaretar eierskapet vårt på samme måte som vanlige investorer, og for oss betyr det at vi kun er en passiv minoritetseier i boligen din.


Hva slags samarbeidspartnere ser dere etter?

Vi jobber med og ser etter samarbeidspartnere som eiendomsmeglere, banker, fondsforvaltere, eiendomsinvestorer, eiendomsutviklere, stiftelser, legater, forsikringsselskaper, ventureinvestorer og dataleverandører.

Hva er medeierskap og hvordan fungerer det?

Å kjøpe en bolig innebærer som regel at du må ha minimum 15 % i egenkapital for å få lån fra banken. For sekundærboliger, er kravet 40 %. Denne egenkapitalen hentes vanligvis fra sparepenger, foreldre eller andre slektninger som kan hjelpe til.

 

Adress tilbyr en annen måte å møte egenkapitalkravet på, ved at vi investerer i eiendommen sammen med deg. Vi stiller med egenkapitalen du trenger, mot at vi deler gevinsten på boligen i fremtiden. Hvis boligen øker i verdi, vinner vi begge. Hvis boligen taper seg i verdi, deler vi tapet.

 

Ved avtaleinngåelse, tar vi utgangspunkt i en noe lavere markedsverdi enn prisantydning på boligen din for å redusere risiko. På den måten sikrer vi våre investeringer. Ut fra denne prisantydningen, bidrar vi med kapital på inntil 10 % av boligens verdi.


Trenger dere lisens?

For å tilby denne løsningen må vi ha en balanse, noe som betyr nok kapital til å kunne levere produktet til våre kunder, boligeierne. Denne kapitalen kommer fra investorer i vårt fond. Fondsforvaltnings virksomheten er regulert og krever registrering hos Finanstilsynet. Selskapet er regulert og registrert hos Finanstilsynet i Norge.

Er dere regulert av Finanstilsynet?

Ja, vi er regulert og registrert hos Finanstilsynet.

Kan jeg selge boligen min når som helst?

Nei, men man kan selge den når som helst etter to år. Vi tenker langsiktig for å ivareta våre investeringer på en best mulig måte.

Hvordan beregnes Adress’ eierandel ved avtalens slutt?

Når du selger boligen din tilbake betaler du investeringsbeløpet til oss, i tillegg til eller fratrukket verdiendringen på boligen. Ved prisoppgang, tar Adress 25 % av gevinsten. Vi tar en risiko sammen med deg når vi bidrar med egenkapital, og belager oss på at du betaler renter og avdrag i tide og tar godt vare på boligen vi eier sammen. Vi tar verken renter eller avdrag i kontraktsperioden, og må derfor ta en høyere avkastning ved salg – altså 25 % av gevinsten ved en investering på 10 %. Bruk gjerne kalkulatoren vår for å regne ut et eksempel.

Hvordan kan vi jobbe sammen?

Dette avhenger av hvilken type samarbeid vi ønsker å sette opp. Det kan være salgs - og distribusjon samarbeid på boligeier siden, eller det kan være investering på fond siden. Det kan også være en støttetjeneste vi trenger.

Det er viktig å finne de riktige løsningene, men vi er trygge på vår evne innen dette håndverket. Det viktigste derimot er at vi deler like verdier og visjonen for å skape en positiv bærekraft i samfunnet.

Kan jeg kjøpe dere ut i løpet av avtaleperioden?

Ja, du kan velge å kjøpe oss ut etter karantenetiden på ett år. Dersom du velger å kjøpe ut vår andel, vil vi benytte en uavhengigtredjepart til å fastslå markedsverdien på boligen din. Dersom du kjøper oss ut i løpet av de første tre årene, vil vi ikke dekke vår andel av et eventuelt verditap.


Hvilke utgifter kan jeg forvente i avtalen med Adress?

Det er ingen utgifter for boligkjøper eller boligeier. Adress tar et transaksjonsgebyr på 4–5 prosent av investeringen, men verken renter eller månedlige avdrag.

Hvor kommer finansieringen fra?

Vi samarbeider med profesjonelle investorer, deriblant livs-og pensjonsforsikringsfond, som er ute etter langsiktige investeringer i boliger over hele landet. Både du og Adress kommer godt ut av det dersom boligen stiger i verdi, mens vi deler tapet ved en eventuell prisnedgang. Vi er i samme båt, og ser på dette som en vinn-vinn-situasjon for deg og for oss.


Når lanserer dere tjenesten?

Vi jobber nå med å få på plass de siste brikkene for at alt skal gå riktig for seg både finansielt og juridisk.

Ta kontakt med oss eller meld din interesse her, så holder vi deg oppdatert.