Adress tilbyr fleksible finansieringsløsninger gjennom medeierskap i boliger
Slik virker det

Vi hjelper deg med egenkapital

I motsetning til ved et lån, er det ingen gjeld, renter eller månedlige avdrag. Vi kjøper inntil 10% av ditt nye hjem og du kjøper resten. Når du bestemmer deg for å selge, deler vi eventuell gevinst eller tap.
01

Frigjør kapital

Som deleier i boligen din, kan vi bidra med inntil 10% av boligens verdi.

02

Passiv medeier

Du bor og lever som normalt og benytter hjemmet ditt akkurat som du ønsker, med alle de samme rettighetene som andre boligeiere. Vi krever verken renter eller avdrag fra deg.

03

Vi deler gevinsten

Når du bestemmer deg for å selge boligen eller avtalen utløper, beholder du verdien av din eierandel. Vi deler gevinsten ved at du får 75 prosent av verdistigningen, og vi 25 prosent. Vi deler også eventuelle tap dersom boligen skulle tape seg i verdi. Vi er sammen om dette, og gevinst for deg er gevinst for oss.

Slik fungerer det

Boligkalkulator

Investering

NOK
5%
5%
10%

Adress investerer

0
NOK

Dette estimatet er kun ment som illustrasjon, og tar utgangspunkt i kvalifiserte boligeiere med noe egenkapital.

Investeringskostnad

1 år
1 år
10 år

Når du bestemmer deg for å selge, får Adress 25 prosent av gevinsten.

Adress tar et engangs transaksjonsgebyr ved avtaleinngåelse. Eksempelet over inkluderer ikke tilleggskostnader forbundet med lån eller andre tjenester som ikke leveres av Adress.

Dette er et estimat av en potensiell fremtidig verdi av ditt hjem basert på forskjellige forutsetninger om verdistigning eller verdinedgang over tid. Det er bare et eksempel for illustrerende formål.
?
0
NOK
Dette er din andel før det potensielle boliglånet betales tilbake.
?
0
NOK
Beløpet som blir beholdt av Adress, vår initielle investering pluss 25% av potensiell verdistigning. I tilfelle verdien til boligen faller, vil vi dele tapet av vårt andel.
?
0
NOK

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Er du klar for å investere i boligdrømmen med oss?

Meld din interesse her, så tar vi kontakt for enuforpliktende prat.

Kundene forteller

Møt våre
medeiere

"Som førstegangskjøpere, har det vært egenkapitalkravet som har stått mellom oss og drømmehjemmet. Med Adress kan vi kjøpe boligen vi ønsker oss, samtidig som vi har penger til overs til andre ting vi trenger. "

Andreas (26) & Hannah (28)
På boligjakt i Oslo
Fordeler

Vi hjelper deg å realisere boligdrømmen.

Partnerskap

Med oss på laget, er målet om egen bolig enklere å nå.

Vi har kapital

Vi kjøper inntil ti prosent av din nåværende eller fremtidige bolig.

Ikke et lån

Ingen renter, ingen avdrag.
Noensinne.

Fleksibel løsning

Du kan kjøpe oss ut når som helst i avtaleperioden, noenvilkår gjelder.

Delt gevinst

Vi deler både verdistigningen og et eventuelt verditap med deg.

Ditt hjem

Vi er en stille partner, og du kan leve som du vil i hjemmet ditt – uten å tenke på oss.

Fortsatt ikke overbevist ?

La oss snakke sammen

Vi nærmer oss lansering, men konseptet er fortsatt under utvikling. Det betyr at noen detaljer gjenstår, og at det kan bli endringer i informasjonen som ligger på våre hjemmesider i dag. Vi er uansett her for å finne de beste løsningene for deleierskap i boligen din.

Ved å sende inn skjemaet, godtar jeg Adress’ vilkår og betingelser.

Takk skal du ha! Innsendingen din er mottatt!

Du kommer fra oss innen 2-3 virkedager
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Noe mer du lurer på ?

Ofte stilte spørsmål

Hvem eier hjemmet mitt hvis jeg kjøper bolig sammen med Adress?

Du kontrollerer eiendommen og har alle fordelene ved eierskapet, slik som bruksrett og skattefradrag. Adress er minoritetseier, og har ingen rett til å benytte boligen. Som medeier deler vi heller verdistigningen på boligen i fremtiden. Vi ivaretar eierskapet vårt på samme måte som vanlige investorer, og for oss betyr det at vi kun er en passiv minoritetseier i boligen din.


Hva er medeierskap og hvordan fungerer det?

Å kjøpe en bolig innebærer som regel at du må ha minimum 15prosent i egenkapital for å få lån fra banken. For sekundærboliger, er kravet 40 prosent. Denne egenkapitalen hentes vanligvis fra sparepenger, foreldre eller andre slektninger som kan hjelpe til.

 

Adress tilbyr en annen måte å møte egenkapitalkravet på, ved at vi investerer i eiendommen sammen med deg. Vi stiller med egenkapitalen du trenger, mot at vi deler gevinsten på boligen i fremtiden. Hvis boligen øker iverdi, vinner vi begge. Hvis boligen taper seg i verdi, deler vi tapet.

 

Ved avtaleinngåelse, tar vi utgangspunkt i en noe lavere markedsverdi enn prisantydning på boligen din for å redusere risiko. På den måten sikrer vi våre investeringer. Utfra denne prisantydningen, bidrar vi med kapital på inntil ti prosent av boligens verdi.


Hvordan beregnes Adress’ eierandel ved avtalens slutt?

Når du selger boligen din tilbake betaler du investeringsbeløpet til oss, i tillegg til eller fratrukket verdiendringen på boligen. Ved prisoppgang, tar Adress 25 prosent av gevinsten. Vi tar en risiko sammen med deg når vi bidrar med egenkapital, og belager oss på at du betaler renter og avdrag i tide og tar godt vare på boligen vi eier sammen. Vi tar verken renter eller avdrag i kontraktsperioden, og må derfor ta en høyere avkastning ved salg – altså 25 prosent av gevinsten ved en investering på ti prosent. Bruk gjerne kalkulatoren vår for å regne ut et eksempel.

Kan jeg selge boligen min når som helst?

Ja, etter ett år. Vi deler ikke et eventuelt verditap dersom boligen selges før det er gått tre år. Vi tenker langsiktig for å ivareta våre investeringer på en best mulig måte.

Kan jeg kjøpe dere ut i løpet av avtaleperioden?

Ja, du kan velge å kjøpe oss ut etter karantenetiden på ett år. Dersom du velger å kjøpe ut vår andel, vil vi benytte en uavhengigtredjepart til å fastslå markedsverdien på boligen din. Dersom du kjøper oss ut i løpet av de første tre årene, vil vi ikke dekke vår andel av et eventuelt verditap.


Hvilke utgifter kan jeg forvente i avtalen med Adress?

Det er ingen utgifter for boligkjøper eller boligeier. Adress tar et transaksjonsgebyr på 3–5 prosent av investeringen, men verken renter eller månedlige avdrag.

Hvor kommer finansieringen fra?

Vi samarbeider med profesjonelle investorer, deriblant livs-og pensjonsforsikringsfond, som er ute etter langsiktige investeringer i boliger over hele landet. Både du og Adress kommer godt ut av det dersom boligen stiger i verdi, mens vi deler tapet ved en eventuell prisnedgang. Vi er i samme båt, og ser på dette som en vinn-vinn-situasjon for deg og for oss.


Når lanserer dere tjenesten?

Vi jobber nå med å få på plass de siste brikkene for at alt skal gå riktig for seg både finansielt og juridisk.

Ta kontakt med oss eller meld din interesse her, så holder vi deg oppdatert.